Tengsl stoðkerfiseinkenna íslenskra ungmenna við vinnu með skóla

Rannsóknarafurð: Framlag til fræðitímaritsGrein

Útdráttur

Inngangur Einkenni frá stoðkerfi eru algeng meðal unglinga og vitað er að slík einkenni á unglingsárum geta leitt til langvarandi stoðkerfisvandamála á fullorðinsárum. Stoðkerfisvandamál eru vaxandi meðal vinnandi fullorðins fólks og með algengari orsakaþáttum örorku, sérstaklega meðal kvenna. Rannsóknir skortir hins vegar á tengslum stoðkerfiseinkenna ungmenna og vinnu með skóla. Markmið Rannsóknin skoðar tengsl milli fjögurra tegunda stoðkerfisvandamála (verkja í baki, í vöðvum og liðum, í hálsi og herðum og vöðvabólgu) við umfang vinnu með skóla meðal íslenska ungmenna eftir kyni, aldri og menntunarstöðu foreldra. Efniviður og aðferðir Rannsóknin byggir á spurningakönnun sem var framkvæmd á fyrri hluta árs 2018. Tilviljunarkennt úrtak 2800 ungmenna á aldrinum 13-19 ára var valið úr Þjóðskrá. Svarhlutfall var 48,6%. Ungmennin voru spurð hversu oft þau hefðu fundið fyrir verkjum síðasta árið og skipt í þrjá hópa þeirra sem ekki vinna með skóla, eru í hóflegri vinnu með skóla (≤12 klst./viku og/eða hafa ekki fastan vinnutíma) og í mikill vinnu (>12 klst./viku með skóla og hafa fastan vinnutíma). Kí-kvaðrat próf var notað til að mæla marktækni. Niðurstöður Rannsóknin sýnir að ungmenni sem vinna mikið með skóla eru líklegri til að finna stundum eða oft fyrir öllum tegundum stoðkerfiseinkennanna en þau sem vinna ekki með skóla. Tengslin haldast við bakverki óháð lýðfræðilegum þáttum og við öll stoðkerfiseinkennin fjögur hjá stúlkum. Ályktun Bæta þarf vinnuaðstæður íslenskra ungmenna þannig að þær ýti ekki undir einkenni frá stoðkerfi. Huga þarf sérstaklega að vinnuaðstæðum stúlkna og að þáttum sem ýta undir bakverki.
Introduction: Musculoskeletal symptoms are common in adolescence, and may predispose a person to more occurrences in adulthood. Musculoskeletal problems have increased in the adult work force in recent years, becoming one of the most common causes of worker's disability, particularly among women. However, there is a lack of research on the association between musculoskeletal symptoms and teenage work. The aim of this research is to examine the association between four types of musculoskeletal symptoms (aches in joints and/or muscles, aches in the neck or shoulders, backache, and myalgia) and the level of term-time work among Icelandic teenagers, by gender, age, and educational status of the parents. Material and methods: A survey was carried out in the first half of 2018 amongst 2800 teenagers, aged 13-19, randomly selected from the Registers Iceland. The response rate was 48.6%. The young people were asked how often they had experienced musculoskeletal symptoms in the last 12 months, and then were divided into three groups according to their level of term-time work: non-workers; moderate workers (<= 12 h/w and/or in irregular work); and intensive workers (> 12 h/w and in regular work). A Chi-square test was used to test statistical significance: 95% confidence interval (CI). The results show that intensive term-time workers are more prone to suffer from all four types of musculoskeletal symptoms than non-workers. The association persists for backache independent of demographic factors, and for all measured musculoskeletal symptoms among girls. Conclusion is that the working conditions of Icelandic teenagers need to be improved so that they do not give rise to musculoskeletal symptoms. In particular, the working conditions of young females need to be examined, as well as the conditions that lead to occupational backache.
Upprunalegt tungumálÍslenska
Síður (frá-til)71-76
FræðitímaritLæknablaðið/The Icelandic Medical Journal
Bindi2019
Númer tölublaðs02
DOI
ÚtgáfustaðaÚtgefið - 5 feb. 2019

Önnur efnisorð

  • General Medicine
  • Musculoskeletal symptoms
  • Teenage workers
  • Gender difference
  • Parental educational difference
  • Stoðkerfi (líffærafræði)
  • Unglingar
  • Atvinnumál

Vitna í þetta