Kófið og leikskólinn: „Þetta var mögnuð „tilraun“ til að sjá gæðastarf verða til við skrítnar aðstæður“

Rannsóknarafurð: Framlag til fræðitímaritsGreinritrýni

Útdráttur

Leikskólastarf getur verið eins ólíkt á milli leikskóla og þeir eru margir, enda stjórnast dagskipulag
hvers leikskóla af áherslum og sýn þeirra er þar starfa. Sýn starfsfólks á nám og börn endurspeglar
áherslur þeirra í starfi. Nýlegar rannsóknir benda á að það sé mikilvægt að hafa jafnvægi á milli
athafna sem stýrt er af starfsfólki og athafna sem börnin stýra. Í þessu samhengi er einnig mikilvægt
að taka tillit til þarfa og áhuga hvers barns þegar skipuleggja á leikskólastarfið. Jafnframt þarf að taka
mið af réttindum barna og gefa þeim tækifæri til að hafa áhrif á nám sitt.
Markmið rannsóknarinnar sem hér er sagt frá var að skoða áhrif takmarkana á leikskólastarf vegna
fyrstu bylgju COVID-19 faraldursins, á leik barna og hlutverk leikskólakennara og annars starfsfólks.
Jafnframt að skoða hvaða lærdóm mætti draga af reynslunni af takmörkununum. Gögnum var
safnað með blönduðum aðferðum (e. mixed methods), annars vegar í gegnum einstaklingsviðtöl
við leikskólastjóra og deildarstjóra, og hins vegar í gegnum spurningalista sem voru sendir út til 248
leikskóla um allt land.
Niðurstöður benda til þess að takmarkanirnar hafi haft töluverð áhrif á leikskólastarf í landinu.
Stjórnendur töldu að starfið hefði einkennst af meiri gæðum. Þeir töldu einnig að áhrif takmarkana
hefðu skilað sér í aukinni vellíðan barna og fullorðinna. Takmarkanirnar urðu þó til þess að skerða
þurfti aðgengi barnanna að leikefni. Þó að stjórnendur nefndu að ný vinatengsl hefðu myndast í
barnahópnum þá kom einnig fram að einhver börn söknuðu vina sinna þegar takmörkun var á
viðveru barnanna. Einhverjir starfsmenn upplifðu einnig einmanaleika þar sem samgangur á milli
þeirra var takmarkaður. Rannsóknin er mikilvægt framlag til leikskólasamfélagsins og eykur skilning
á þeim áhrifum sem takmarkanir á skólastarfi vegna fyrstu bylgju COVID-19 höfðu á leikskólastarf.
Niðurstöðurnar benda til þess að mikilvægt sé að rýna í skipulag og starfshætti leikskóla landsins og
huga að hvernig hægt sé að tryggja gæðastarf með leikskólabörnum.
Þýddur titill verksCOVID-19 and preschool practice: ‘A great “experiment” to see quality practice develop in strange situations’
Upprunalegt tungumálÍslenska
Síður (frá-til)1-16
Síðufjöldi16
FræðitímaritNetla
DOI
ÚtgáfustaðaÚtgefið - 18 feb. 2021

Fingerprint

Sökktu þér í rannsóknarefni „Kófið og leikskólinn: „Þetta var mögnuð „tilraun“ til að sjá gæðastarf verða til við skrítnar aðstæður““. Saman myndar þetta einstakt fingrafar.

Vitna í þetta