Áhrif óstöðugs efnahagsástands á tannlæknaþjónustu fyrir börn og unglinga á Íslandi að mati tannlækna

Eva Guðrún Sveinsdóttir, Nina Johanne Wang

Rannsóknarafurð: Framlag til fræðitímaritsGreinritrýni

Útdráttur

Inngangur: Árið 2008 hófst á Íslandi djúp efnahagslægð, sem hafði alvarleg áhrif á efnahag landsins í heild sem og allra Íslendinga. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða áhrif efnahagskreppan hafði á eftirspurn eftir tannlæknaþjónustu fyrir börn og unglinga, 0-18 ára, að mati tannlækna, ásamt því að afla upplýsinga um hvers kyns fyrirbyggjandi meðferðir sem tannlæknar veita börnum og unglingum í dag. Efniviður og aðferðir: Rafrænn spurningalisti var sendur til allra félagsmanna Tannlæknafélags Íslands (TFÍ) í janúar 2013. Af þeim tannlæknum sem vinna með börn bárust svör frá 161 tannlækni (64%). Niðurstöður: Af þeim 161 tannlækni sem tóku þátt í rannsókninni töldu 119 (74%) að tannátutíðni barna og unglinga hefði hækkað og 150 (93%) töldu að minnkandi endurgreiðsla frá Sjúkratryggingum Íslands (SÍ) til tannlækninga barna og unglinga á undanförnum árum hefði haft áhrif á tannheilsu sumra eða flestra barna. Meirihluti tannlækna taldi eftirspurn foreldra eftir flestum þáttum tannátuforvarna og meðferða af völdum tannátu, að frátaldri bráðameðferð af völdum tannverkja, hafa minnkað. Samkvæmt tannlæknunum komu börn og unglingar að meðaltali á 9,4 mánaða (sd 2,8) fresti til tannlæknis, en lengst liðu að meðaltali 12,1 mánuður (sd 2,8) á milli tannlæknaheimsókna. Að meðaltali var 31% (sd 20,7) vinnutímans varið í forvarnir gegn tannátu. Ályktun: Niðurstöðurnar benda til að á sama tíma og þörfin fyrir tannlæknaþjónustu fyrir börn og unglinga jókst, hafi eftirspurn foreldra eftir slíkri þjónustu minnkað. Þetta gæti hinsvegar verið tímabundið ástand, sem breytist með batnandi efnahagsástandi og aukinni endurgreiðslu SÍ til tannlækninga barna og unglinga.
Introduction: In 2008, Iceland experienced a major financial crisis, which had serious effects on the economy of the country and its inhabitants. The purpose of this study was to describe the opinions of dentists in Iceland regarding the influence of economic changes on the demand for dental health services for children and adolescents, aged 0-18 years, and also to describe the preventive dental care the dentists reported providing for children and adolescents. Materials and methods: Questionnaires were sent by electronic mail to all dentists in Iceland in January 2013. Of all the dentists working with children, 161 (64%) returned the questionnaire. Results: Important findings were that 119 (74%) of the respondents reported increased caries experience in children and adolescents and 150 (93%) reported that decreased reimbursement for dental treatment of children in recent years had affected the dental health of most or some children and adolescents. Most dentists reported reduced parental demand for most aspects of caries prevention and treatment, apart from treatment for acute dental pain. The mean interval between dental visits was reported to be 9.4 months (sd 2.8) and the mean maximal interval 12.1 months (sd 2.8). The mean proportion of working time allocated for caries preventive services was reported to be 31% (sd 21). Conclusion: The results indicate a contrast between increased need for children´s dental care perceived by the dentists and reduced demand for care from the parents. This may be a temporary phenomenon, as the economic crisis passes, reimbursement for dental care may increase.
Upprunalegt tungumálÍslenska
FræðitímaritTannlæknablaðið
ÚtgáfustaðaÚtgefið - 2015

Önnur efnisorð

 • Tannlækningar
 • Börn
 • Efnahagskreppur
 • Forvarnir
 • Dental Health Services
 • Economic Recession
 • Dental Care for Children
 • Iceland
 • Dental Caries/prevention and control
 • Child
 • Child, Preschool

Vitna í þetta