Tölvuleikjanotkun nemenda á aldrinum 14 til 20 ára á höfuðborgarsvæðinu

Guðmundur Skarphéðinsson, Daníel Þór Ólason, Soffía Elísabet Pálsdóttir, Sigurgrímur Skúlason

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Niðurstöður rannsókna í Norður Ameríku og Evrópu sýna að spilun tölvuleikjua meðal ungmenna hefur vaxið umtalsvert undanfarin áratug. Markmið þessarar rannsóknar var að kanna tölvuleikjaiðkun íslenskra ungmenna á aldrinum 14 til 20 ára. Þátttakendur voru 595 ungmenni valin af hentugleika úr grunn- og framhaldsskólum í Reykjavik. Í ljós kom að 84% nemenda höfðu spilað tölvuleiki undanfarið ár og um 68% spiluðu eitthvað á hverjum degi. Um 2,6% spiluðu tölvuleiki daglega í sex stundir eða meira. Skotleikir voru vinsælastir leikjategunda þar sem um 20% ungmenna spila þá mikið og drengir spiluðu flestar tegundir tölvuleikja í meira mæli en stúlkur. Tölvuleikjanotkun fer að mestu fram á heimilum en spilun í tölvuleikjasölum var hverfandi. Um 13% ungmenna samþykktu að þeir spiluðu of mikið í tölvuleikjum og um 4% töldu að þátttaka þeirra ylli þeim vandkvæðum. Drengir töldu sig frekar eiga í vanda en stúlkur. Að lokum kom í ljós að þeir sem telja sig stríða við tölvuleikjavanda spiluðu lengur í tölvuleikjum og þá helst í skot- og hernaðarleikjum og fjöldanetleikjum. Almennt benda niðurstöður þessarar rannsóknar til að þátttaka í tölvuleikjum er vinsæl afþreying meðal ungmenna og að nokkur hluti þeirra telur sig spila of mikið eða eiga í vandkvæðum vegna þátttöku sinnar.
Studies in North-America and Europe indicate that video game playing among adolescents has increased over the last decade. The aim of this study was to view video game playing of Icelandic adolescents between 14 and 20 year of age. The participants were 595 adolescents conveniently chosen from schools in Reykjavik and close municipalities. The results showed that 84% of students had played video games over the last year and 68% played each day. Around 2.6% played video games each day for six hours or more. First person shooter was the most popular video game genre whereas around 20% of the adolescents played them a lot. Boys played most video game genres more than girls. Video games are predominantly played at homes and the adolescents played very rarely in video game arcades. The results also showed that 13% of the adolescents agreed playing too much in video games and 4% agreed that their video game playing caused them a problem. Boys more frequently agreed that their video game playing caused them problems than girls. Finally the results showed that adolescents who agreed that their video game playing caused them a problem played more and rather in first person shooter, strategy war games and in massively multiplayer online games. In general, the results indicate that video game playing is a popular free-time activities among adolescents and some adolescents consider that they play too much or have problems because of video game playing.
Original languageIcelandic
JournalSálfræðiritið
Publication statusPublished - 2007

Other keywords

  • Tölvuleikir
  • Unglingar
  • Tölvufíkn
  • Video Games
  • Adolescent

Cite this