Skurðaðgerðir vegna meðfæddra hjartagalla hjá Íslendingum fæddum 1969-1993

Guðrún Inga Benediktsdóttir, Hróðmar Helgason, Árni Kristinsson

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

The incidence of congenital heart disease (CHD) has been shown to be 0.8-1.0% and of these 0.5% will require specific treatment. An investigation on Icelandic children born 1985-1989 showed a slightly higher incidence or 1.1%. Iceland is well suited for population studies because investigation, treatment or treatment decision are made centrally, the population is stable and the country geographically well defined. The purpose of our study was to investigate the number of Icelandic children who required cardiac surgery because of CHD, the distribution between specific defects, the number of operations, age at first operation, mortality and causes of death. The study deals with children born in Iceland from 1969 to 1993 that had been operated upon for CHD during the period January 1st 1969 to May 1st 1994. Data were collected from the Departments of Pediatrics, Surgery and Medicine of Landspitalinn, National University Hospital. During this 25 year period 299 children had 354 operations because of CHD or 2.75 per 1000 livebirths. The mean age at operation has fallen from 4.7 years in 1969-1973 to 0.8 years in 1989-1993. Operations done in England were 261 and 79 in Iceland. The most commonly encountered defect was ventricular septal defect (VSD). During the study period the frequency of operations for the individual defects was stable except for atrial septal defect (ASD) which increased after 1984. Of the 299 children 31 are dead (10.4%). Of 1000 live born children 2.75 will require cardiac surgery because of CHD. The reason for reduced age at operation and increasing operation frequency for ASD are probably because of better diagnostic technique and improved knowledge about the disease process.
Rannsóknir erlendis sýna að 0,8-1,0% lifandi fæddra barna hafa meðfæddan hjartagalla og helmingur þeirra það alvarlegan galla að einhverrar meðferðar er þörf. Rannsókn sem gerð var hérlendis og náði yfir tímabilið 1985-1989 sýndi fram á ívið hærri tíðni en annars staðar eða 1,1%. Aðrar faraldsfræðilegar rannsóknir á meðfæddum hjartagöllum á Íslandi hafa ekki verið gerðar. Það er að mörgu leyti kjörið að gera slíkar rannsóknir hérlendis, þar sem greining og meðferð eða ákvörðun meðferðar fyrir allt landið fer fram á sama stað. Tilgangur rannsóknarinnar var að athuga hve stór hluti íslenskra barna fer í aðgerð vegna meðfædds hjartagalla. Einnig var athuguð skipting milli einstakra galla, fjöldi aðgerða, aldur við fyrstu aðgerð, dánartölur og dánarorsakir. Rannsóknin náði til barna sem fædd voru á árunum 1969-1993 og fóru í skurðaðgerð á tímabilinu 1. janúar 1969 - 1. maí 1994. Notuð voru gögn frá Barnaspítala Hringsins, handlækningadeild Landspítalans og sérfræðingi í hjartasjúkdómum barna. Á þessu 25 ára tímabili gengust 299 börn undir 353 aðgerðir vegna meðfædds hjartagalla og eru það 2,75 af hverjum 1000 lifandi fæddum börnum. Meðalaldur barnanna við aðgerð hefur lækkað úr 4,7 árum á tímabilinu 1969-1973 í 0,8 ár 1989-1993. Flestar aðgerðanna voru framkvæmdar í Englandi eða 260, en 80 aðgerðir fóru fram á Íslandi. Algengasti gallinn var op á milli slegla (ventricular septal defect, VSD). Tíðni aðgerða vegna hinna ýmsu galla var svipuð allan rannsóknartímann nema aðgerða vegna ops á milli gátta (atrial septal defect, ASD) sem fjölgaði verulega eftir 1984. Af þessum 299 börnum er 31 látið (10,4%), 16 létust í aðgerð, 14 vegna hjartasjúkdóms og eitt af öðrum ástæðum. Við ályktum að af hverjum 1000 lifandi fæddum börnum þurfi 2,75 að gangast undir aðgerð vegna meðfædds hjartagalla. Sennilega hefur betri sjúkdómsgreining orðið til þess að fleiri finnast með op á milli gátta og meðalaldur í aðgerðunum lækkar.
Original languageIcelandic
JournalLæknablaðið
Publication statusPublished - 1 Nov 1996

Other keywords

  • Börn
  • Hjartasjúkdómar
  • Hjartaaðgerðir
  • Heart Diseases
  • Heart Defects, Congenital
  • Iceland
  • Child
  • Thoracic Surgery

Cite this