Reynsluheimur kvenna í íslensku fangelsi og reynsla þeirra af meðferðarúrræðum innan og utan fangelsis

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Tilgangur: Konur sem hafa afplánað refsidóma hafa flestar, ef ekki nær allar, einhverja áfallasögu að baki. Þær glíma við flókinn vanda sem einkennist af vímuefnanotkun og afleiðingum hennar. Lítið er vitað um reynsluheim þeirra í íslenskum fangelsum og af meðferðarúrræðum innan og utan fangelsis. Tilgangur rannsóknarinnar er að auka þekkingu og dýpka skilning á þeirri reynslu þeirra. Aðferð: Í þessari fyrirbærafræðilegu rannsókn tóku þátt níu konur á aldrinum 20–45 ára. Þær áttu allar við vímuefnavanda að stríða og höfðu allar leitað sér meðferðar við honum. Tekin voru tvö viðtöl við allar nema tvær, samtals 16 viðtöl. Niðurstöður: Konurnar höfðu allar leitað sér aðstoðar vegna vímuefnavanda fyrir afplánun. Þær höfðu leitað í flest meðferðarúrræði sem í boði voru hér á landi, og höfðu einnig leitað sér vímuefnameðferðar erlendis. Flestar konurnar notuðu vímuefni um æð og glímdu við heilsufarsvanda því tengdan. Konurnar höfðu flestar orðið fyrir einhvers konar áföllum í æsku eða á fullorðinsárum. Var vímuefnaneyslan einhvers konar bjargráð til að flýja eða lifa af erfiðar aðstæður. Vímuefnaneyslunni fylgdi síðan mikil vanlíðan, depurð og kvíði. Meirihluti þeirra voru mæður og höfðu misst börn sín frá sér vegna vímuefnanotkunarinnar. Konurnar óskuðu þess flestallar að unnið væri úr áföllum þeirra meðan vímuefnameðferðin færi fram þar sem þær töldu vímuefnaneyslu sína vera nátengda þeim áföllum sem þær höfðu orðið fyrir. Þeim fannst mikilvægt að virkara meðferðarstarf væri í fangelsum og kvörtuðu undan iðjuleysi sem þeim fannst ekki einungis erfitt heldur einnig auka vanlíðan þeirra og fíkn í vímuefni. Ályktanir: Rannsókn þessi sýnir að mikilvægt er að nýta viturlegar en nú er gert þann tíma sem konur afplána refsidóm, t.d. með því að veita meðferð við vímuefnavanda og við þeim áföllum sem þær hafa orðið fyrir sem börn, unglingar og fullorðnar konur.
Aim: A vast majority of former female inmates have a history of trauma and tend to have complex issues marked by substance use and its consequences. e experience of female inmates in Icelandic prisons and their experience of addiction treatments during or aer incarceration is not well documented. e aim of this study is to explore that experience. Method: Nine women, 20–40 years old, participated in this phenomenological study. All participants had substance use problems and had sought treatment for it. Two interviews were conducted with each participant, except for two participants, sixteen interviews in total. Results: All the women had sought help for addiction before incarceration. ey had tried most of the addiction treatments available in Iceland in addition to treatments available abroad. Majority of them used substances intravenously and suffered from health complications thereof. Most of the participants had suffered traumas, in childhood and in adult life. Substance use was perceived as a method of escaping orsurviving difficult circumstances. Much sadness, melancholy and anxiety followed the substance use. Most of the participants were mothers and had lost custody of their children due to their substance abuse. Most of the women expressed a wish for a trauma-based drug treatment program as they believed their drug abuse was caused by the traumas they had experienced. ey called for a more active treatment program in prisons and complained about idleness, which they felt increased their discomfort and drug craving. Conclusion: is study shows that the incarceration period of women should be used more wisely—both for addiction treatment and for treatment for recovery from traumas they have experienced, during childhood, adolescence and in adult life. Keywords: women, prison, trauma, substance addiction, female inmate, phenomenology, interviews
Original languageIcelandic
JournalTímarit hjúkrunarfræðinga
Publication statusPublished - Mar 2021

Other keywords

  • Konur
  • Fangelsi
  • Sálræn áföll
  • Fíkniefni
  • Women
  • Prisons
  • Psychological Trauma
  • Substance-Related Disorders

Cite this