Reynsla foreldra af því að eiga börn á legudeildum barna- og unglingageðdeildar

Páll Biering, Linda Kristmundsdóttir, Helga Jörgensdóttir, Þorsteinn Jónsson

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

The study explored experiences of parents whose children received inpatient care at the Child and Adolescent Psychiatric Ward of the Icelandic University and State Hospital. Its purpose was to develop knowledge that can be used to improve care. The research method was hermeneutical phenomenology. Research data was gathered by interviewing fifteen parents. The Following themes, which illuminate the parents’ experience, emerged from the interpretation of the data. (1) Human touch; which demonstrates how important it is that staff relate to parents in a caring and responsive manner. (2) Guidance; describes the parents’ need to be able to rely on a designated case manager to guide them through their difficult journey. (3) Authoritarian professionals; reflects situation when parents experience that health care professionals, in power of their expertise, exclude them from decision making regarding the welfare of their children (4) Finally, the diagnoses assembly-line and limited services refers theme refers to the way in which the psychiatric institution is able to produce diagnoses and assessments, but has limited means to treat the problems labeled and described by the diagnoses and assessments. In the interpretation of these themes proposals are made of how to improve psychiatric care for children and their families and the findings of the study are put in a theoretical perspective.
Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna reynslu foreldra af því að eiga börn á legudeildum barna- og unglingageðdeildar Landspítala-hjáskólasjúkrahúss og bæta við þann þekkingargrunn sem gæti stuðlað að bættri þjónustu deildanna. Aðferðafræði rannsóknarinnar er túlkandi fyrirbærafræði og stuðst er við fræðilega (theoretíska) úrtaksgerð. Tekin voru viðtöl við fimmtán foreldra. Við greiningu rannsóknargagnanna komu fram eftirfarandi stef sem lýsa reynslu foreldranna:. (1) Stefið mannleg tengsl lýsir mikilvægi alúðlegs viðmóts starfsfólks í garð foreldra þegar þeir fara í gegnum þessa erfiðu reynslu. (2) Stefið leiðsögumenn endurspeglar þörf foreldranna fyrir að geta reitt sig á ákveðinn starfsmann eða meðferðaraðila um leiðsögn á því erfiða ferðalagi sem hefst þegar barn eða unglingur leggst inn á geðdeild. (3) Sérfræðingsvaldið lýsir þeirri reynslu þegar foreldrum finnst fagfólk í krafti sérfræðiþekkingar sinnar taka af þeim ráðin. (4) Greiningarfæribandið og takmörkuð þjónusta lýsir því hvernig stofnunin getur greint vandamál og meðhöndlað í einhverjum mæli en er ekki jafnfær um að sinna fjölbreyttum þörfum skjólstæðinganna. Í túlkun niðurstaðna eru settar fram tillögur um bætta geðheilbrigðisþjónustu við börn, unglinga og fjölskyldur þeirra. Einnig er leitast við að setja niðurstöðurnar í fræðilegt samhengi.
Original languageIcelandic
JournalTímarit hjúkrunarfræðinga
Publication statusPublished - 1 Mar 2006

Other keywords

 • Börn
 • Unglingar
 • Geðsjúkdómar
 • Geðhjúkrun
 • Fjölskylduhjúkrun
 • Eigindlegar rannsóknir
 • Kannanir
 • HJU12
 • Fræðigreinar
 • Psychiatric Nursing
 • Family Nursing
 • Parents
 • Patient Satisfaction
 • Mental Health Services
 • Child
 • Nursing
 • Adolescent
 • Qualitative Research

Cite this