Nemendamiðað námsumhverfi: Hugmyndir framhaldsskólanemenda um kjöraðstæður til náms

Anna Kristín Sigurðardóttir, Sigrún Harpa Magnúsdóttir

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

Í þessari rannsókn er leitast við að varpa ljósi á hugmyndir framhaldsskólanemenda um kjöraðstæður til náms samanborið við þær aðstæður sem þeir búa við og möguleika þeirra til að hafa áhrif þar á. Áhrif nemenda á eigið námsumhverfi tengjast hugmyndum um nemendamiðað nám og þeim er meðal annars ætlað að efla skuldbindingu nemenda gagnvart skólastarfinu. Gögnum var safnað í níu framhaldsskólum með viðtölum, vettvangsathugunum í skólastofum og ljósmyndum. Tekin voru hópviðtöl við nemendur og þeir beðnir að forgangsraða myndum af ýmsum aðstæðum í skóla með hliðsjón af því hvernig þær hentuðu við nám að þeirra mati. Niðurstöður úr þeirri umræðu voru bornar saman við aðstæður eins og þær birtust rannsakendum í skólastofunni. Helstu niðurstöður benda til þess að algengast sé að í kennslustundum sitji nemendur við einstaklingsborð í röðum þar sem allir snúa andliti í sömu átt, vel þekktar aðstæður í íslensku skólaumhverfi. Nemendum fannst aftur á móti best að læra í umhverfi þar sem þeir hefðu einhvers konar svigrúm, til dæmis val um það hvort þeir ynnu sjálfstætt eða með öðrum. Þeir kusu síður námsumhverfi sem var í föstum skorðum og gerði ráð fyrir einhæfum námsaðferðum, eins og algengast var í þátttökuskólunum. Það er von höfunda að niðurstöðurnar megi hafa til hliðsjónar við að hanna og bæta námsumhverfi nemenda með aukinni áherslu á lýðræðislega þátttöku þeirra og möguleika til að hafa áhrif á aðstæður sínar. Vísbendingar eru úr öðrum rannsóknum um að slíkt geti eflt skuldbindingu þeirra gagnvart náminu og þar með hugsanlega dregið úr brotthvarfi
The aim of the study is to shed light on students’ ideas about good learning environments (spaces for learning) and how their ideas fit in with actual arrangements in school. Student-centred learning is in focus, as it reflects the possibilities for students to influence their own learning environment. By a space for learning, we mean the physical learning environment such as places in the school building that are available for different learning activities, the arrangement of furniture in the classrooms and technology. The study is limited to the space inside the school building or activities on behalf of the school, such as fieldtrips. The results are reviewed from the perspective of a student-centred learning environment and student engagement, which has gained increasing attention in the research literature. It is assumed that a physical learning environment in coherence with students’ ideas about good places for learning is student-centred and a supportive condition for student engagement in school; consequently, it might enhance students’ well-being so that they are less likely to drop out.
Original languageIcelandic
Title of host publicationNetla – Veftímarit um uppeldi og menntun
PublisherMenntavísindastofnun Háskóla Íslands
Pages19 s.
ISBN (Print)978-9935-468--15-4
DOIs
Publication statusPublished - 31 Dec 2018

Other keywords

  • Námsumhverfi
  • Nemendur
  • Einstaklingsmiðað nám
  • Framhaldsskólar
  • Physical learning environment
  • Student-centred learning

Cite this