Nemar í leikskólakennaranámi: spurningakönnun meðal leikskólakennaranema á fyrsta ári í B.Ed.-námi skólaárið 2018–2019

Amalia Bjornsdottir, Þuríður Jóhannsdóttir, Halla Jónsdóttir

Research output: Other contribution

Abstract

Haustið 2018 hófst rannsókn meðal kennaranema á fyrsta námsári í B.Ed.-námi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Tvær spurningakannanir voru lagðar fyrir haustið 2018 þar sem kennaranemar voru inntir eftir bakgrunni sínum, viðhorfum til námsins, hvort þeir væru í stað- eða fjarnámi, hvort þeir væru í launaðri vinnu og fleira. Á vormisseri var ein könnun til viðbótar lögð fyrir þar sem áhersla var lögð á spurningar sem tengdust mati á náminu og framvindu í námi kennaranemanna. Á hausmisseri voru kannanir lagðar fyrir nemendur í leikskólakennarafræðum í staðlotu 1 á tímabilinu 27.–31. ágúst og í staðlotu 2 á tímabilinu 22.–26. október, og á vormisseri í staðlotu 2 á tímabilinu 25.–29. mars. Kennarar veittu rannsakendum leyfi til að kynna rannsóknina í kennslustund og nemendur fengu í kjölfarið senda netslóð þar sem þeir gátu svarað spurningalistunum. Eftir seinni fyrirlögn, í staðlotu 2 var þátttakendalistinn borin saman við þátttakendur í staðlotu 1. Þeir sem ekki höfðu svarað nema öðrum listanum fengu senda slóð í tölvupósti á þá könnun sem þeir áttu eftir að svara. Í upphafi námsins í ágúst svöruðu 49 nemar spurningalistanum, þátttakendur í staðlotu 2 um haustið voru 51 og 45 nemar svöruðu spurningalistanum um vorið. Samkvæmt upplýsingum frá kennsluskrifstofu voru 58 nemar skráðir í skyldunámskeið á haustmisseri og virðist því þátttaka hafa verið góð.
Original languageIcelandic
PublisherMenntavísindastofnun, Menntavísindasvið, Háskóli Íslands
ISBN (Print)978-9935-9311-9-1
Publication statusPublished - Dec 2019

Other keywords

  • Viðhorfskannanir
  • Leikskólakennarar
  • Háskólanemar

Cite this