Kulnun í starfi meðal tannlækna

Óskar Marinó Sigurðsson

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Meginmarkmið með þessari rannsókn var að skoða hvort íslenskir tannlæknar sýni einkenni kulnunar í starfi. Einnig hvort tannlæknar séu að kljást við alvarlegt þunglyndi, streitu eða kvíða. Lífsánægja og verklund voru aðrir þættir sem voru skoðaðir. Rannsóknin er þversniðskönnun og var þátttakenda aflað með hentugleikaúrtaki úr skrám Tannlæknafélags Íslands. Það voru 117 tannlæknar sem tóku þátt í rannsókninni, þar af 83 karlar og 34 konur. Svarhlutfall var 40,48%. Til að meta þunglyndi, kvíða og streitu var notað sálfræðilegt próf; Þunglyndis-, kvíða- og streitukvarðinn (Depression, Anxiety, Stress Scale, DASS). Lífsánægja var metin með Lífsánægjulistanum (Satisfaction With Life Scale, SWLS), starfskulnun með Maslach starfskulnunarlistanum (Maslach Burnout Inventory – Human Service Survey, MBI-HSS) og verklund með Utrecht verklundarlistanum (Utrecht Work Engagement Scale, UWES-17). Meirihluti tannlækna í rannsókninni sýndu eðlileg einkenni við mati á þunglyndi, kvíða og streitu. Í mati á lífsánægju voru 78,7% þátttakenda yfir meðallagi. Af tannlæknunum voru 26 með einkenni starfskulnunar á háu stigi, 15 á meðalstigi og 42 á lágu stigi. Verklund tannlækna var í meðallagi eða 40,2%. Ekki fannst marktækur munur á milli kynja í neinum ofangreindra þátta. Niðurstöðurnar benda því til að almennt séu tannlæknar við nokkuð góða andlega heilsu, samkvæmt Þunglyndis-, kvíða- og streitukvarðanum, Lífsánægjulistanum og Utrecht verklundarlistanum en samkvæmt Starfskulnunarlista Maslach eru vísbendingar um að vinnustreita sé mikil meðal lítils hluta tannlækna. ------------------------------------
This study was conducted to examine whether or not Icelandic dentists show signs of job burnout. Also, if dentists are dealing with serious depression, stress or anxiety. Other factors that were examined were life satisfaction and work engagement. The study is of a cross-sectional survey design and its participants were collected via convenience sampling of records from The Dentists Association of Iceland. There were 117 dentists who participated in the study, including 83 male and 34 female dentists. The response rate was 40,48%. This study used psychological tests to assess depression, anxiety and stress with the Depression, Anxiety and Stress Scale, DASS. Life satisfaction was measured with the Satisfaction With Life Scale, SWLS. Job burnout with the Maslach Burnout Inventory – Human Services Survey, MBI-HSS and work engagement with the Utrecht Work Engagement Scale. The majority of dentists showed normal symptoms for depression, anxiety and stress. For life satisfaction 78,7% dentist were above the average. There were 26 dentists who showed signs of job burnout at a high level, 15 dentists showed signs at a medium level and 42 dentists showed signs of job burnout at a low level. The majority of dentists showed work engagement at a medium level or 40,2%. No significant difference was found between genders for any of the dimensions mentioned above. The results suggest that dentists are in quite good health and the majority is without depression, stress or anxiety. Life satisfaction is high amongst most of them and work engagement is at a moderate level. But the MBI-HSS indicates that work stress is quite high among a minority of the dentists.
Original languageIcelandic
JournalTannlæknablaðið
Publication statusPublished - 2012

Other keywords

  • Tannlæknar
  • Kulnun í starfi
  • Streita
  • Þunglyndi
  • Burnout, Professional/analysis
  • Dentists
  • Depression
  • Anxiety Disorders
  • Iceland

Cite this