Koffeinneysla Íslendinga

Eiríkur Örn Arnarson, Ása Guðmundsdóttir

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Gerð var póstkönnun á koffeinneyslu 16 til 75 ára Íslendinga. Tekið var 1000 manna handahófsúrtak og svöruðu 77,5%. Um 94% allra svarenda sögðust neyta koffeindrykkja daglega. Flestir drukku kaffi, þar á eftir komu kóladrykkir og te, en fæstir drukku kakó daglega. Karlar drukku marktækt meira magn koffeindrykkja en konur, einkum í formi kaffis og kóladrykkja. Meðalkoffeinneysla karla var sem svaraði um sjö kaffibollum á dag, marktækt meiri en hjá konum, sem drukku minna en 6 bolla á dag. Neyslan var einnig tengd aldri, búsetu og hjúskaparstöðu. Koffeinneysla Íslendinga er meiri en meðal annarra þjóða Evrópu og í Bandaríkjum N-Ameríku.
A survey on coffeine consumption among 16 to 75 years old Icelanders was conducted by post. A detailed questionnaire was posted to 1000 individuals who had been randomly selected from the Icelandic National Register. The response rate was 77.5% and about 94% of all respondents reported daily coffeine consumption. Most of the respondents drank coffee, followed by cola and tea and a few reported daily cacao consumption. Males reported drinking significantly more quantity of beverages containing coffeine than women, especially coffee and cola drinks. The average coffeine consumption by males was seven cups of coffee, which was significantly more than consumed by women, who drank on the average six cups per day. The coffeine consumption was also related to age, residence and marital status. The results indicate higher coffeine consumption among Icelanders than found among other Europeans and Americans.
Original languageIcelandic
JournalSálfræðiritið
Publication statusPublished - 1991

Other keywords

  • Kaffi
  • Koffín
  • Neysluvenjur
  • Aukaverkanir
  • Drinking Behavior
  • Coffee
  • Beverages
  • Caffeine
  • Iceland

Cite this