Innleiðing gátlista vegna bráðra vandamála á skurðstofu á Sjúkrahúsinu á Akureyri: Viðhorfsrannsókn og samantekt á innleiðingarferli

Translated title of the contribution: Implementation of checklists for crisis situations in operating rooms in Akureyri Hospital: A survey and summary of the implementation process.

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Downloads (Pure)

Abstract

Tilgangur: Það er mannlegt að gera mistök en mistök hafa í eðli sínu
misalvarlegar afleiðingar. Rannsóknir sýna að hægt er að
fyrirbyggja um 50% mistaka í svæfingum og skurðaðgerðum.
Víðtækar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvernig best sé
að fyrirbyggja mistök á þessum vettvangi og hefur meðal
annars verið horft til jákvæðrar reynslu annarra starfsgreina
á notkun gátlista í bráðatilfellum. Mikilvægt er að starfsfólk
sjái tilgang með notkun gátlista og telji þá vera til hagsbóta
í starfi. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna viðhorf
hjúkrunarfræðinga og sérfræðilækna á skurðstofum
Sjúkrahússins á Akureyri til notkunar gátlista við störf sín og
hvort munur væri á viðhorfi fyrir og eftir kynningu á gátlistum
vegna bráðra vandamála á skurðstofu.
Aðferð: Megindlegt rannsóknarsnið framsýnnar, lýsandi
samanburðarrannsóknar var notað. Þýðið innihélt alla
hjúkrunarfræðinga og sérfræðilækna sem störfuðu á
skurðstofunum á rannsóknartímanum, 47 talsins og var
úrtakið allt þýðið. Fimmtán gátlistar vegna bráðra vandamála
á skurðstofu sem höfðu verið þýddir og innleiddir á
Landspítala voru staðfærðir og innleiddir á Sjúkrahúsinu á
Akureyri á rannsóknartímanum. Stuðst var við fyrstu tvö af
fjórum þrepum viðurkennds innleiðingarferlis og var kynning
gátlistanna rafræn. Spurningalisti var lagður tvisvar fyrir
þátttakendur, fyrir og eftir kynningu á gátlistunum.
Niðurstöður: Svarhlutfall var 87% fyrir kynningu og 67% eftir. Viðhorf
þátttakenda til notkunar gátlista á skurðstofum mældist jákvætt
og töldu flestir að gátlistar myndu nýtast við venjubundnar
aðstæður og í bráðatilfellum. Meira en helmingur sagðist
öruggur í störfum sínum án notkunar gátlista. Í samanburði
með pöruðu t-prófi kom fram að færri þátttakendur treystu
sér til að framkvæma verk sín í bráðatilfellum án gátlista að
loknum fyrstu tveimur þrepum innleiðingarferlis heldur en fyrir
innleiðingu (t(27)=-2,521; p=0,02).
Ályktun: Niðurstöður benda til að þátttakendur sjái tilgang með notkun
gátlista vegna bráðra vandamála á skurðstofu í bráðatilfellum.
Jákvætt viðhorf gefur einnig tilefni til væntinga um
áframhaldandi árangursríka innleiðingu gátlistanna á
skurðstofum Sjúkrahússins á Akureyri.
Lykilorð:
Gátlistar í bráðatilfellum; bráðameðferð í svæfingu;
öryggisgátlisti WHO fyrir skurðstofur; innleiðingarvísindi.
Translated title of the contributionImplementation of checklists for crisis situations in operating rooms in Akureyri Hospital: A survey and summary of the implementation process.
Original languageIcelandic
Pages (from-to)74-82
Number of pages9
JournalTímarit hjúkrunarfræðinga
Volume98
Issue number1
Publication statusPublished - Mar 2022

Other keywords

  • crisis checklists
  • emergency manuals
  • anesthesia crisis management
  • WHO surgical safety checklist
  • implementation science

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Implementation of checklists for crisis situations in operating rooms in Akureyri Hospital: A survey and summary of the implementation process.'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this