Hvað felst í mæðravernd? : viðhorf kvenna og ljósmæðra

Helga Gottfreðsdóttir

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Sú hugmyndafræði að meðganga sé tímabil undirbúnings og aðlögunar fyrir nýtt hlutverk krefst þess að mæðravernd sé ekki eingöngu metin út frá líkamlegum þáttum. Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna og lýsa hvað verðandi mæðrum finnst felast í mæðravernd og athuga hvort þjónustan væri í samræmi við líkamlegar, andlegar og félagslegar þarfir þeirra. Einnig var tilgangurinn að kanna viðhorf ljósmæðra til mæðraverndar og þannig var samband milli þeirrar þjónustu sem konunum fannst þær fá og þess sem ljósmæðrunum fannst þær vera að veita athugað. Rannsóknin var framkvæmd á tveimur heilsugæslustöðvum úti á landi. Aðferðafræði rannsóknarinnar byggir á fyrirbærafræði (phenomenology) og voru tekin viðtöl við fjórar ljósmæður og átta verðandi mæður í 32-38 viku meðgöngu. í viðtölunum var stuðst við viðtalsramma og var innihald viðtalanna greint niður í stef. Þau stef sem greind voru í viðtölum hjá verðandi mæðrum tengdust flest á einn eða annan hátt líkamlegu eftirliti en áhersla á tengsl konnunnar og ljósmóðurinnar voru konunum einnig ofarlega í huga. í viðtölum við ljósmæður tengdust stefin einnig að miklu leyti eftirliti með líkamlegu heilbrigði móður og barns en þættir eins og fræðsla og stuðningur voru einnig álitinir mikilvægir í þjónustunni. Ekki var hægt að sjá teljandi mun á svörum ljósmæðra og þeirra kvenna sem rætt var við, en samkvæmt mati ljósmæðra er einnig þörf á skilgreiningu á ábyrgð þeirra fagstétta sem sinna mæðravernd.
Original languageIcelandic
JournalLjósmæðrablaðið
Publication statusPublished - Nov 2001

Other keywords

  • Mæðravernd
  • Ljósmæður
  • Viðhorf
  • Meðganga

Cite this