Hvað einkennir þann hóp kvenna sem leita til Ljáðu mér eyra

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Inngangur: Neikvæð reynsla kvenna af fæðingu hefur talsvert verið skoðuð innan ljósmóðurfræði síðasta áratug en rannsóknir sýna að 5 – 17% kvenna hafa neikvæða fæðingarreynslu. Þróuð hafa verið úrræði fyrir þennan hóp í nokkrum löndum en Ljáðu mér eyra viðtalsmeðferð hefur verið í boði á Landspítala frá árinu 1999 fyrir konur og pör sem hafa upplifað fæðingu neikvætt eða óttast væntanlega fæðingu. Tilgangur rannsóknar (fagrýni) var að skoða hvað einkennir þann hóp kvenna sem leitar til Ljáðu mér eyra með tilliti til bakgrunns, fæðingasögu og eigin mats á heilsu og andlegri líðan. Aðferð: Rannsóknarsniðið er lýsandi og afturvirkt. Spurningalistar voru sendir út til allra kvenna (n=301) sem komu í viðtal í Ljáðu mér eyra á rúmlega fimm ára tímabili frá 2006 til 2011. Gögnin voru greind með lýsandi tölfræði. Niðurstöður: Svörun var 44% (n=131). Meðalaldur þátttakenda var 34,2 ár, en 26,8 ár við fæðingu fyrsta barns. Rúm 82% höfðu lokið námi á háskólastigi og 81% stunduðu vinnu utan heimilis. Um 96% töldu heilsu sína og andlega líðan vera góða. Tæp 66% höfðu leitað sér aðstoðar vegna andlegrar vanlíðanar og rúmlega 40% taldi sig hafa fengið fæðingarþunglyndi. Í fyrri fæðingum kvennanna höfðu 73,3% fengið mænurótardeyfingu, 45,1% höfðu reynslu af áhaldafæðingu, 34,4% af bráðakeisaraskurði og 13% af fyrirfram ákveðnum keisaraskurði. Umræður: Flestar konur sem leita til Ljáðu mér eyra eru með háskólamenntun og eru giftar eða í sambúð. Margar hafa sögu um íhlutanir í fæðingum. Einnig hafa margar kvennanna upplifað fæðingarþunglyndi og leitað sér aðstoðar vegna andlegrar vanlíðanar. Mikilvægt er að ljósmæður og annað fagfólk finni þær konur sem upplifa fæðingu sína neikvætt, hafi viðeigandi úrræði að bjóða þeim og hvetji þær til að nota þau.
Background: Negative birth experience has been a prominent research topic within midwifery the past decade and studies show that 5-17% of women have negative birth experience. Interventions have been developed and implemented in some countries. Since, 1999, Listen to me, an interview intervention has been offered at the Landspitali University Hospital, for women who have experienced birth negatively or suffer from fear of childbirth. The aim of this paper is to present findings from an audit study, exploring characterisitics of attending women and outcome of their births. Methods: A questionnaire was developed and sent to all women who had attended the Listen to me intervention (n=301) 2006-2011. SPSS was used for data management and descriptive analysis to present findings. Results: Response rate was 44% (n=131). Mean age of the participating women was 34,2 years, but 26,8 years at time of their first birth. More than 82% had a university degree and 81% worked outside home. Around 96% estimated their own health, physical and mental, to be good. Almost 66% had sought help for mental symptoms and 40% reported perinatal depression. During their previous births 73,3% had received epidural analgesia, 45,1% had experienced instrumental deliveries, 34,4% emergency and 13% elective caesarean sections. Conclusions: Women who attend Listen to me intervention are in general well educated, married or cohabiting. History of interventions in the childbirth process is common among the participants and many of them have sought assistance for mental health issues. It is important that midwives and other professionals identify women, who need to discuss their birth experience or fear, offer them available adequate support and encourage them to accept it.
Original languageIcelandic
JournalLjósmæðrablaðið
Publication statusPublished - Dec 2017

Other keywords

  • Fæðing
  • Fæðingarþjónusta
  • Ljósmóðurstörf
  • Samtalsmeðferð
  • MIW12
  • OAG12
  • Parturition
  • Midwifery
  • Interview, Psychological

Cite this