Helicobacter pylori sýking : árangur tveggja lyfja meðferðar með azitrómýcíni og fleroxac

Bjarni Þjóðleifsson, Einar Oddsson, Hallgrímur Guðjónsson, Ólafur Steingrímsson, Sigurður B. Þorsteinsson

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

The aim of this open pilot study was to assess the efficacy of a short course of fleroxacin and azithromycin in the treatment of Helicobacter pylori infection. Seventeen patients were included. All had H. pylori infection confirmed by urease test and culture. Eight patients had non-ulcer dyspepsia, 8 had duodenal ulcer and 1 had gastric ulcer. The patients were given omeprazole 40 mg on days 1-14, fleroxacin 400 mg on days 7-14 and azithromycin 500 mg on days 7 and 8. Side effects were assessed on a scale 0-4. The patients were gastroscoped 3 months after the treatment finished and urease test and H. pylori culture repeated. If both were negative eradication was regarded as successful. Six patients (35%) were H. pylori negative. However, only 1 (13%) of the patients with non-ulcer dyspepsia became H. pylori negative, whereas 5 (56%) with peptic ulcer did (P=0,131). The mean side effect score for patients with non-ulcer dyspepsia was 12.3, but 2.3 for patients with peptic ulcer (p<0,01). It is concluded that a short course with fleroxacin and azithromycin is inadequate for treatment of H. pylori infection.
Tilgangur þessarar opnu rannsóknar var að kanna virkni stuttrar lyfjameðferðar með fleroxacíni og azitrómýcíni gegn Helicobacter pylori sýkingu. Sautján sjúklingar voru teknir í rannsóknina. Allir höfðu H. pylori sýkingu sem var staðfest með úreasa prófi og ræktun. Átta höfðu meltingarónot, átta skeifugarnarsár og einn magasár. Sjúklingarnir fengu 40 mg ómeprazól frá fyrsta degi til 14. dags, 400 mg fleroxacin frá sjöunda degi til 14. dags og 500 mg azitrómýcín á sjöunda og áttunda degi. Aukaverkanir voru metnar á kvarða 0-4. Sjúklingarnir voru magaspeglaðir þremur mánuðum eftir að meðferð lauk og úreasa próf og ræktun endurtekin. Ef bæði prófin voru neikvæð var talið að tekist hefði að uppræta bakteríuna. Sex sjúklingar (35%) voru H. pylori neikvæðir. Meðalaukaverkanastig fyrir sjúklinga með meltingarónot var 12,3 en 2,3 hjá sjúklingum með sársjúkdóm ( p<0,01). Niðurstaðan er sú að stuttur lyfjakúr með fleroxacíni og azitrómýcíni sé ófullnægjandi meðferð við H. pylori sýkingu.
Original languageIcelandic
JournalLæknablaðið
Publication statusPublished - 1 Apr 1995

Other keywords

  • Sýking
  • Lyfjameðferð
  • Skeifugarnarsár
  • Meltingarfærasjúkdómar
  • Helicobacter pylori
  • Duodenal Diseases
  • Ulcer
  • Azithromycin
  • Fleroxacin
  • Drug Therapy, Combination

Cite this