Heimanám í íslenskum grunnskólum : umfang og viðhorf nemenda, foreldra og kennara til þess

Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna viðhorf nemenda, foreldra og kennara grunnskóla
til heimanáms og hvort þættir eins og kyn og námsgeta hefðu áhrif á þessi viðhorf. Auk
þess var umfang heimanáms kannað, svo og áhugi nemenda á því. Byggt var á gögnum
sem safnað var í tengslum við stærri rannsókn á starfs-háttum í 20 grunnskólum. Í ljós
kom að 47% nemenda í 7.‒10. bekk þótti heimanám hæfilegt, en 62% foreldra voru þeirrar
skoðunar. Algengast var að nemendur á unglingastigi lærðu heima 20‒39 mínútur á dag.
Nemendur sem lýstu sér sem slökum námsmönnum og foreldrar barna með námsörðugleika, sérstaklega þeirra sem að sögn foreldra fá ekki nægilega aðstoð í skólanum, lýstu
heimanáminu sem krefjandi og jafnvel sem hálfgerðri áþján. Þessi hópur notar einnig meiri
tíma í heimanámið. Mikill meirihluti starfsmanna skólanna taldi heimanámið mikilvægt og
átti það sérstaklega við um kennara á yngsta stigi. Mikill munur var þó á viðhorfum eftir
skólum. Foreldrar töldu flestir að skólinn gerði hæfilegar kröfur til sín um aðstoð við heimanám, með þeirri undantekningu að foreldrar barna með náms-örðugleika töldu skólann
gera of miklar kröfur. Nemendur vildu gjarnan að foreldrar aðstoðuðu þá við heimanám, en
höfðu almennt fremur neikvæð viðhorf til þess.
Original languageIcelandic
JournalNetla
Publication statusPublished - 2016

Cite this