Heilbrigðisstarfsfólk hjúkrunardeilda á landsbyggðinni: Viðhorf til stjórnunar og líðan í starfi

Hallfríður Eysteinsdóttir, Hermann Óskarsson, Ragnheiður Harpa Arnardóttir

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Rannsóknir sýna að stjórnunarhættir hafa áhrif á starfsánægju og þjónustuna sem veitt er á heilbrigðisstofnunum. Enn fremur hefur verið sýnt fram á að starfsánægja hafi áhrif á heilbrigði starfsfólks og að skipulagsbreytingar og sparnaðaraðgerðir geta haft neikvæð áhrif á starfsánægju og líðan. Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna líðan starfsfólks hjúkrunardeilda meðalstórra heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni og viðhorf þess til stjórnunar. Könnuð voru tengsl starfsánægju, líðanar starfsfólks og stjórnunarlegra þátta og athugað hvort munur væri á landshlutum og ólíkum starfsstéttum. Rannsóknin var lýsandi spurningakönnun meðal allra (410) hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og aðstoðarfólks í hjúkrun á 14 hjúkrunardeildum utan höfuðborgarsvæðisins og Akureyrar. Svarhlutfall var 74%. Spurt var um starfsánægju, líðan, samstarf og viðhorf til stjórnunar og yfirmanna. Líðan í starfi var metin með kulnunarkvarða Maslachs (MBI GS). Gagnaöflun fór fram frá nóvember 2009 til janúar 2010. Yfirgnæfandi meirihluti svarenda var ánægður í vinnunni (90%) og 69% hugðust vera á sama vinnustað næstu ár. Þrír af hverjum fjórum voru ánægðir með næsta yfirmann sinn og vinnuaðstöðu, en einungis 47% með æðstu yfirmenn stofnunar. Langflestir (74%) voru óánægðir með laun sín. Þriðjungur svarenda hafði orðið var við einelti á vinnustaðnum. Kulnun mældist lítil, þ.e. tilfinningaþrot 6,79 (±4,5), hlutgerving 5,71 (±4,7) og starfsárangur 22,77 (±5,2). Marktæk tengsl voru milli líðanar í starfi og viðhorfa til starfs og stjórnunar, einkum varðandi tilfinningaþrot (R 2 = 0,23, p<0,001). Á Suður og Vesturlandi mældist almennt meiri óánægja og vanlíðan í vinnu en á Norður og Austurlandi. Munur á starfsstéttum var lítill en kom þó fram varðandi líðan og afstöðu til stjórnunar í nokkrum atriðum. Niðurstöðurnar sýna að starfsfólk hjúkrunardeilda á landsbyggðinni er almennt ánægt í vinnunni og kulnunar gætir lítið þrátt fyrir mikið vinnuálag, óánægju með laun og sparnaðartengdar breytingar undanfarin ár. Talsverður munur er á landshlutum en minni eftir starfsstéttum. Starfsánægja og líðan tengjast viðhorfum til stjórnunar og huga ber að markvissari stjórnun, ekki síst í nágrenni höfuðborgarsvæðisins.
Management in healthcare organizations can affect job satisfaction and the service provided. The literature also shows a relationship between job satisfaction and well being of healthcare workers and organizational changes and budget cuts can affect these factors in a negative way. The aims of this study were to investigate the attitudes towards management among healthcare workers in long term care wards in rural Iceland, as well as their well being. Possible relationships between job satisfaction, well being at work and management, along with regional and occupational differences, were explored. A cross sectional survey among nurses, licensed practical nurses and assisting nursing personnel (410) was conducted in 14 long term wards outside the capital area and Akureyri. Response rate was 74%. Questions were asked about job satisfaction, well being, and attitudes towards the organization and management. The Maslach’s burnout scale (MBI GS) was used to measure burnout. Data were collected between November 2009 and January 2010. A large majority of participants (90%) was quite satisfied at work and 69% planned to continue working at their current ward. Three out of four were satisfied with their supervisor next in line and working conditions, but only 47% were satisfied with the supreme management. Most participants (74%) were unsatisfied with their wages. One third of the participants had noticed workplace bullying. Burnout was low. Significant relationship between well being at work and attitudes towards management was found, especially regarding emotional exhaustion (R 2= 0.23, p<0.001). Participants working far away from the capital were more content at work than those living nearer to Reykjavík. Occupational differences were scarce. Study findings indicate that healthcare workers in long term care in rural Iceland show high work satisfaction and little signs of burnout, in spite of high work load, low salary and repeated organizational changes. Job satisfaction and well being is related to management. Prominent regional differences show that efficiency management is especially important in rural regions near the capital town area.
Original languageIcelandic
JournalTímarit hjúkrunarfræðinga
Publication statusPublished - 2013

Other keywords

 • Heilbrigðisstéttir
 • Heilbrigðisþjónusta
 • Vinnuaðstaða
 • Stjórnendur
 • Starfsmenn
 • Starfsumhverfi
 • Dreifbýli
 • Occupational Health
 • Delivery of Health Care
 • Health Personnel
 • Health Services Administration
 • Job Satisfaction
 • Personal Satisfaction

Cite this