Endurprófunaráreiðanleiki WPPSI-Ris

Eva Gunnarsdóttir, Einar Guðmundsson

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Endurprófunaráreiðanleiki WPPSI-RIS var athugaður í hópi 30 íslenskra leikskólabarna á aldrinum fjögurra ára og sex mánaða til fimm ára og tíu mánaða. WPPSI-RIS var að meðaltali lagt fyrir með 24 daga millibili. Stöðugleiki verklegrar greindartölu mældist 0,79, munnlegrar greindartölu 0,91 og heildartölu greindar 0,86. Stöðugleiki undirprófa mældist á bilinu 0,48 til 0,83. Meðalhækkun mælitalna á einstökum undirprófum við endurprófun var minnst 0,1 stig (Myndfletir) en mest 1,5 stig (Litafletir). Meðaltal heildartölu greindar hækkaði um 5,8 stig á milli tveggja fyrirlagna prófsins. Við endurprófun nam hækkun á verklegri greindartölu 6,3 stigum en 3,6 stigum á munnlegri greindartölu. Niðurstöðurnar benda til þess að WPPSI-RIS veiti nákvæma og stöðuga mælingu á greindarþroska íslenskra barna yfir nokkurra vikna tímabil og svipar til niðurstaðna sams konar athugunar á stöðugleika WPPSI-R í Bandaríkjunum.
Test-retest reliability of the Icelandic standardized version of WPPSI-R was investigated in a sample of 30 five years, one month old Icelandic children. On average 24 days elapsed between administrations of the test. Stability coefficient of Perforamance IQ was 0,79, Verbal IQ 0,91 and IQ 0,86. Stability coefficients of performance and verbal subtests ranged from 0,48 to 0,83. Lowest mean increase of scaled scores between administrations on individual subtest was 0,1 (Geometric Design) and highest 1,5 scaled scores (Block Design). Mean scaled score increase between testings was 5,8 (IQ), 6,3 (Performance IQ) and 3,6 (Verbal IQ). The results indicate that the Icelandic standardization of WPPSI-R has sufficient test-retest reliability, similar to that found in the USA.
Original languageIcelandic
JournalSálfræðiritið
Publication statusPublished - 2004

Other keywords

  • Greindarpróf
  • Börn
  • Mælitæki
  • Intelligence Tests
  • Child
  • Wechsler Scales
  • Psychometrics
  • Intelligence

Cite this