Banaslys af völdum bruna

Sigurður E. Björnsson, Árni Björnsson

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

A retrospective study was made on mortality due to burn injuries in Iceland 1971-1992. Data was obtained from the Bureau of Statistics, the Icelandic University Hospital and Department of Forensic Medicine. Analyzed were etiology, sex and age distribution, associated risk factors and mortality rate. In addition there were analyzed wound size and depth, complications and cause of death for patients admitted to the Burn Unit at the University Hospital. Mortality Model was used to calculate probability of death. Following burn injury 46 died, the overall mortality rate was 0.9/100,000 persons per year, the mortality rate had decreased and was 0.5/ 100,000 persons during 1983-92. Admitted to the University Hospital were 27. The cause of death was due to complications of the burn injury, except in two cases where death was due to preexisting disease and they had the lowest probability of death. Probability of death over 0.45 had 80 percent and 60 percent over 0.8. Only one patient died the last 10 years with probability of death lower than 0.8. Mortality due to burns has decreased over the last decade and later causes of death have proportionally increased. Calculated probability of death was very high and it is therefore assumed that the result of treatment was acceptable.
Athuguð voru banaslys af völdum bruna á Íslandi á árunum 1971-1992. Upplýsingar voru fengnar frá Hagstofu Íslands, sjúkraskýrslum Landspítalans og Rannsóknastofu Háskólans í meinafræði. Fundin voru dánartíðni, skipting milli kynja, aldursdreifing, slysstaður, orsök og tengdir áhættuþættir, útbreiðsla og dýpt brunans, fylgikvillar og dánarorsök hjá þeim er komu til meðferðar á Landspítalann. Banaslys voru 46, að meðaltali 0,9/100.000 íbúa á ári og hafði fækkað síðari árin, voru að meðaltali 0,5/ 100.000 árin 1983-92. Til meðferðar á Landspítalann komu 27. Dánarorsök var hægt að rekja til fylgikvilla brunans, að undanskildum tveimur tilfellum en þar var dánarorsök rakin til fyrri sjúkdóms og voru útreiknaðar dánarlíkur þeirra lægstar. Reiknaðar voru út dánarlíkur eftir líkani fyrir dánartíðni (Mortality Model). Dánarlíkur yfir 0,45 höfðu 80% og 60% yfir 0,8. Á síðustu 10 árum lést einungis einn með dánarlíkur undir 0,8. Banaslysum af völdum bruna hefur fækkað á síðasta áratugi og breytingar hafa orðið á dánarorsök, en síðkomnum dánarorsökum hefur hlutfallslega fjölgað. Útreiknaðar dánarlíkur voru mjög háar og má því ætla að góður árangur hafi náðst í meðferð brunasjúklinga á Landspítalanum.
Original languageIcelandic
JournalLæknablaðið
Publication statusPublished - 1 May 1995

Other keywords

  • Slys
  • Bruni
  • Brunasár
  • Dánarmein
  • Dánartíðni
  • Burns
  • Burn Units
  • Mortality
  • Iceland

Cite this