Algengi munar á munnlegri og verklegri greindartölu WPPSI-Ris

Einar Guðmundsson, Birgir Þór Guðmundsson

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Athugað var hvort algengi munar á verklegri og munnlegri greindartölu í íslensku stöðlunarúrtaki WPPSI-R væri mismunandi eftir heildartölu greindar. Í stöðlunarúrtakinu voru 817 börn á aldrinum þriggja ára til sjö ára og þriggja mánaða (51,6% drengir og 48,4% stúlkur). Lág og ómarktæk fylgni var á milli heildartölu greindar og stærðargráðu munar á greindartölunum tveimur, óháð því hvor greindartalan var hærri. Meðaltal munar á verklegri og munnlegri greindartölu í stöðlunarúrtakinu í heild, þegar verkleg greindartala var hærri en munnleg (n = 383), var 12,9 en 11,9 þegar munnleg greindartala var hærri (n = 422). Munur af stærðinni 18 eða hærri á við um 12,3% barna í stöðlunarúrtakinu þegar munnleg greindartala er hærri en verkleg og 13,3% barna þegar verkleg greindartala er hærri en munnleg. Við túlkun á klínísku mikilvægi munar á munnlegri og verklegri greindartölu WPPSI-R í íslensku þýði er ljóst að taka verður mið af algengi munar á greindartölunum tveimur en ekki eingöngu hvort munurinn er tölfræðilega marktækur við 5% eða 1% mörkin.
The Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - Revised standardization data in Iceland was analysed to determine the frequency of occurence for verbal and performance IQ s discrepancies. A total of 817 three to seven years, three months old children were in the standardization sample (51,6% boys and 48,4% girls). A low and insignificant correlation was found between Full Scale IQ and VIQ-PIQ discrepancies, irrespective of the size or direction of the discrepancy. Mean VIQ-PIQ discrepancies in the standardization sample was 12,9 when PIQ was higher than VIQ (n = 383) and 11,9 when VIQ was higher than PIQ (n = 422). A difference of 18 or higher applies to 12,3% of the children in the standardization sample when VIQ is higher than PIQ but 13,3% when PIQ is higher than VIQ. The results indicate that significant difference alone of verbal and performance IQ's discrepancies is insufficient when these discrepancies are interpreted in a clinical context.
Original languageIcelandic
JournalSálfræðiritið
Publication statusPublished - 2004

Other keywords

  • Börn
  • Greindarpróf
  • Mælitæki
  • Wechsler Scales
  • Child, Preschool
  • Intelligence Tests

Cite this