Þróun og mat á réttmæti mælitækis á meðvitaðri sjálfstjórnun ungmenna

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Meðvituð sjálfstjórnun vísar til getu fólks til að setja sér markmið og nota árangursríkar leiðir til að ná markmiðum sínum. Rannsóknir á slíkri getu benda til mikilvægis þess að hún sé til staðar á unglingsárum en ekki liggja fyrir nægilega réttmæt og áreiðanleg mælitæki sem henta unglingum. Markmið þessarar rannsóknar var tvíþætt. Í fyrsta lagi var athugað hvort hægt væri að bæta áreiðanleika sjálfstjórnunarmælitækisins SOC með því að setja svarmöguleika mælitækisins fram á Likert kvarða í stað tvíkosta svarmöguleika. Í öðru lagi var kannað hvort breytt framsetning mælitækisins yrði til þess að unnt væri að staðfesta formgerð þess og þar með hugtakaréttmæti við íslenskar aðstæður. Undirbúningsmæling með háskólanemum ásamt undirbúningsmælingu og rýnihópsviðtali við unglinga bentu til þess að Likert framsetning gæfi réttmætari niðurstöður en tvíkosta framsetning líkt og notuð hefur verið með fullorðnum þátttakendum. Staðfestandi þáttagreining á gögnum frá 539 nemendum í 9. bekk (46% stúlkur, meðalaldur 14,3 ár) leiddi í ljós að þríþátta formgerð SOC mælitækisins kom ekki fram. Einsþátta líkan féll aftur á móti vel að gögnunum líkt og sýnt hefur verið fram á með bandarískum ungmennum. Þessar niðurstöður benda til þess að einsþátta útgáfa SOC mælitækisins með Likert svarmöguleikum gefi áreiðanlega og réttmæta mælingu á sjálfstjórnun unglinga við upphaf og lok 9. bekkjar á Íslandi og gefi þar af leiðandi möguleika á samanburðarhæfum niðurstöðum við niðurstöður mælinga á bandarískum unglingum.
Intentional self-regulation refers to people’s ability to set goals and find effective means to achieve their goals. The SOC (selection, optimization, compensation) measure has been widely used in measuring intentional self-regulation among adults. Research has indicated the importance of SOC abilities during adolescence but a reliable and valid SOC measure for use with adolescents has not been available. The goal of this research was twofold. First, the means of improving the reliability of the SOC measure were explored by changing the scale of the measure from a forced choice scale to a Likert scale. Second, a confirmatory factor analysis (CFA) was performed to investigate the construct validity of SOC when using Likert answer options. A pilot study with college students, and adolescents from a secondary school in Reykjavík, indicated that a Likert scale representation of the SOC items produced higher reliability and more convergent validity then a forced choice representation. A CFA on data from 539 students in 9th grade (46% girls, mean age 14.3 years) showed that a tripartite structure of SOC did not fit the data adequately. However, a single factor structure using nine items from the SOC questionnaire indicated a good fit as has been shown by previous research with adolescents in other cultures. These results indicate that a single factor nine item SOC measure with Likert answer options gives a reliable and valid measure of intentional self-regulation at the beginning and at the end of ninth grade in Iceland.
Original languageIcelandic
JournalSálfræðiritið – Tímarit Sálfræðingafélags Íslands
Publication statusPublished - 2014

Other keywords

  • Stjórnun
  • Mælitæki
  • Unglingar
  • Greiningarpróf
  • Behavior Control
  • Factor Analysis, Statistical
  • Educational Measurement
  • Adolescent

Cite this