Óþægindi frá hreyfi- og stoðkerfi meðal starfsfólks matvöruverslana

Þórunn Sveinsdóttir, Hulda Ólafsdóttir, Vilhjálmur Rafnsson

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Objectives: The aim was to study the prevalence of musculoskeletal symptoms among supermarket workers in Iceland with special emphasis on the checkers. Material and methods: The sample was all workers in supermarkets in Reykjavik and Akureyri, which had at least three check-out stations. The sample comprised 653 persons, 448 females and 205 males. The Nordic Questionnaire was mailed to the participants' home addresses. Symptoms of female checkers were compared to symptoms among other workers by Mantel-Haenszel test (OR) and 95% confidence intervals (95% CI) were calculated. Results: Compared to other females symptoms among the checkers who worked 20 hours or more a week were high for neck (OR=4.0; 95% CI=1.5-10.7), shoulders (OR=4.5; 95% CI=1.4-14.4), upper back (OR=2.3; 95% CI=1.1-4.7) and wrists (OR=1.2; 95% CI=0.4-3.0) when adjusted for age. Taking years at work into account gives similar results. For hips OR was 0.3 (95% CI=0.1-0.9). Women who had jobs with different work tasks, including checker work, had substantially lower prevalence of symptoms compared to women who only did checker work. Conclusions: The high prevalence of symptoms from neck, shoulders and upper back among checkers with extended working hours could be related to the repetitive movements which the job demands. It is suggested that those working as checkers should have alternative work tasks and the time at the checkout-stations should be limited.
Tilgangur: Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna algengi óþæginda frá hreyfi- og stoðkerfi meðal starfsfólks matvöruverslana, einkum hvort óþægindi væru tíðari meðal þeirra sem vinna við afgreiðslukassa en annarra. Efniviður og aðferðir: Í markhópnum voru allir starfsmenn matvöruverslana í Reykjavik og á Akureyri sem höfðu þrjá afgreiðslukassa eða fleiri, alls 448 konur og 205 karlar. Norræni spurningalistinn um óþægindi frá hreyfi- og stoðkerfi var sendur heim til þátttakenda. Samanburður var gerður á óþægindum kvenna sem unnu við afgreiðslukassa og kvenna við önnur störf í matvöruverslunum. Mantel-Haenszel jafna var notuð til að reikna áhættuhlutfall (odds ratio, OR) með 95% öryggismörkum (confidence interval, CI), lagskipt var eftir lífaldri og starfsaldri. Niðurstöður: Borið saman við aðrar starfssystur höfðu konur sem unnu við afgreiðslukassa 20 klukkustundir eða lengur á viku mun tíðari óþægindi frá hálsi (OR=4,0; 95% CI=1,5-10,7), herðum (OR=4,5; 95% CI=1,4-14,4) og efri hluta baks (OR=2,3; 95% CI=1,1-4,7). Óþægindi í mjöðmum voru hins vegar fátíðari (OR=0,3; 95% CI=0,l-0,9). Konur sem unnu til skiptis við afgreiðslukassa, á lager, í kjötdeild og við búðarborð höfðu mun sjaldnar óþægindi en þær sem unnu eingöngu við kassa. Ályktanir: Algengi óþæginda í hálsi, herðum og efri hluta baks meðal kvenna sem hafa langan vinnudag við afgreiðslukassa gæti tengst einhæfum, síendurteknum hreyfingum sem starfið útheimtir. Mælt er með að starfsmenn við afgreiðslukassa hafi fjölbreytt verkefni og vinnutíminn við afgreiðslukassann verði styttur.
Original languageIcelandic
JournalLæknablaðið
Publication statusPublished - 1 Mar 1999

Other keywords

  • Atvinnusjúkdómar
  • Stoðkerfi (líffærafræði)
  • Starfsmenn
  • Matvöruverslanir
  • Musculoskeletal Diseases
  • Occupational Diseases
  • Food Handling

Cite this